Cursus Nederlands in Den haag - Dutch Integration

Home

Cursus Nederlands in Den haag

Werk je door de weeks? Geen probleem!
Wij denken in oplossingen en bieden de cursus Nederlands in Den Haag ook in het weekend aan! Daarom zijn wij uniek!

Dutch Integration is ontstaan als onze positieve reactie op de grote aanvraag betreft een cursus Nederlands aangeboden door een docent, die de Nederlandse en Engelse taal spreekt.

Dutch Integration heeft als essentieel doel het aanbieden van een Nederlandse cursus in Den Haag gericht op anderstaligen mensen die voor langere of kortere tijd in Nederland willen verblijven.

Onze filosofie: De taal is macht!
Het integreren in de Nederlandse maatschappij is een complex proces, dat in meerdere etappes verloopt.
Volgens ons, is het leren van de Nederlandse taal de eerste stap en de meest belangrijkste stap.

Nederlandse taal, Taal, Taal aan zee, limba olandeza, Kurs języka holenderskiego,dutch course,cursusnederlandsrotterdam,cursus nederlands denhaag roemeense lessen den haag, Nederlands A1 A2,CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Nederlands als tweede taal (NT2) wordt in het onderwijs bij de Volksuniversiteit gerangschikt onder de andere Moderne Vreemde Talen. De lengte van de NT2-cursussen wijkt iets af van de andere taalcursussen. De meeste cursussen bestaan uit 10 wekelijkse lessen van 3 uur.In de lessen staat de taal van alledag centraal. U oefent de gebruikelijke vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Niet alleen luistert u naar gesproken Nederlands en leest u gevarieerde teksten in die taal, u voert ook zelf gesprekjes en leert de voornaamste regels van de grammatica en spelling.