Prijzen - Dutch Integration

Prijzen

Lespakketten:

20 lessen € 400,00 3 uur per les. Het behaalde niveau van A0 naar A1 (pakket 1)

30 lessen € 600,00 3 uur per les. vervolgcursus  pakket 1 van A1 naar niveau A2 (pakket 2)

50 lessen € 1000,00 3 uur per les. Het behaalde niveau van A0 naar A2 (pakket 3)

Nederlandse lessen voor anderstaligen bij bedrijven. Bel ons voor informatie.

Studieboek A1

Studieboek A2