Trainingen voor anderstaligen - Dutch Integration

Trainingen voor anderstaligen

Een goede cursus biedt aan elke cursist de kansen die hij verdient. Het is niet belangrijk of een cursist talig gezien sterk of zwak is.

Iedereen zou de kans moeten krijgen om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Dutch Integration werkt met methodes die het leerproces versnelt en vergemakkelijkt. Door de verschillende methoden en door de didactische materialen, die ik tijdens de lessen gebruik, worden de cursisten gestimuleerd om actief en participerend te leren. Het leren wordt plezierig en ontspannend.